onsdag, august 31, 2011

Bli ny?

Før:
Etter:
Aldri meir!

lørdag, august 27, 2011

Eg er ingen liten lort!

tirsdag, august 02, 2011